Garantija

Visiem mūsu piedāvātajiem produktiem tiek nodrošināta 2 gadu garantija. Garantija stājas spēkā no brīža, kad klients ir saņēmis produktu. Mēs esam atsaucīgi un godprātīgi ievērojam garantijas saistības.

Ja gadījumā pēc preces iegādes tiek konstatēts defekts, lūdzam ar mums sazināties, lai noskaidrotu defekta cēloni un atbilstoši rīkotos.

Lūdzam vērst uzmanību uz to, ka garantija nebūs spēkā sekojošos gadījumos:

  • preces bojājums ir noticis klienta vainas dēļ;
  • preces bojājums ir noticis mehāniskas iedarbības rezultātā (piemēram, klientam preci transportējot, u.c.);
  • produkta bojājumus būs radījis tā dabiskais nolietojums (ļoti intensīva lietošana utml.)

Piezīme: lūdzu pārbaudiet produktu tā iegādes brīdī.

Uz sākumu